Privacy verklaring

 

Via de website www.carmacoaching.nl, alsmede via alle gelieerde domeinnamen van Carma Coaching, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Carma Coaching acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2019.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen enkele gegevens bij het versturen van een aanvraag van consulten en/of nieuwsbrief. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een consult):

voornaam en achternaam;
adres;
telefoonnummer;
e-mailadres;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het opmaken van een factuur;
het verzenden van onze nieuwsbrief;
het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website

Bewaartermijnen


Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief


Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden


Carma Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Beveiliging


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens


Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@carmacoaching.nl.

 

 

 

 

 

Social Media

 

Carma Coaching is actief op diverse platforms en social media.

 

Volg ons op onderstaande kanalen en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Volg Caroline's blogs op haar blogpagina Heart2get:

 

Carma Coaching is gevestigd te Bussum, Noord-Holland (Nederland)

Wil je een donatie doen aan Carma Coaching ♥ Dat kan via deze pagina, dankjewel!

⋙•-•-•-•➤ Happy Heart Company brengt balans, ontspanning, zelf-inzicht maar voorop staat het creëren van innerlijke rust en (streven naar) leven met een open en Happy Heart a.d.h.v Holistische & Therapeutische kinderYoga, Life & Heartful Coaching voor kinderen en volwassenen, training & heling.

www.happyheartcompany.nl

 

 

Pin It on Pinterest