Nieuwetijdsliefde!

Op een dag gebeurt het, op een dag verlang je naar verandering in de liefde, naar terugstroming. Een zachte zoete stem binnenin je moedigt je aan om het vertrouwde achter je te laten en om de reis te maken van het hogere hart, al is het een onbekend pad wat bewandeld mag worden. Dit is waar je het oude tijdperk, de vergankelijke toestand van de ego-natuur herkent en achter je laat en waarin je het nieuwe tijdperk (Aquariustijdperk) toetreedt. Je reikt naar het Heilige en je vindt je weg naar huis om werkelijk lief te hebben. (nieuwetijdsliefde)

 

Wat zijn Nieuwetijdsgeliefden/Kosmische Geliefden?

Het is een verbinding die ver voorbij de energie van Tweelingzielen reikt, een (gesplitse) ziel die boven aan de pyramide staat (als de twee laatste bonen uit de pot), een van de meest hoge allianties, de Alpha & Omega, een kosmisch partnerschap.
Nieuwetijdsgeliefden dragen bij aan het evolutionaire proces richting het Aquariustijdperk, weg van de oude Matrix, maar zij mogen eerst hun eigen evolutionaire proces doorlopen. En dit is een AlMachtig proces, vanuit de bron aangestuurd.

Nieuwetijdsgeliefden brengen het Diamanten Harts-Bewustzijn op aarde, het zijn Kosmische Geliefden.

Shadow-work

Nieuwetijdsgeliefden verschuiven de paradigma’s naar het 5D-bewustzijn.
Hun verlichte eenheid is de ontbinding van alle duisternis en hun liefde vertegenwoordigt de initiële staat van alwetendheid, aldus het weten van hun zielsmissie. Een missie die niet alleen van binnen maar ook van buiten zichtbaar is; nieuwetijdsgeliefden verspreiden het licht en de liefde. Maar hun hogere bewustzijn impliceert ook de omarming van alle schaduwaspecten die door middel van spirituele genezing in gang worden gezet.
In wezen omvat dit proces de bekrachtiging van het Ware Zelf om balans te vinden in de mannelijke en vrouwelijke energie. Dat is meteen ook hun innerlijke huwelijk en de ‘energetische vereniging’ van hun ‘persoonlijkheden’, in eenheid

The Divine Masculine & Feminine voelen zich altijd aangetrokken tot de term Lichtwerker omdat zij resonantie voelen met die missie, zij doorvoelen die vibe, die van de galactische, hemelse rijken.

Als we de term Lichtwerker googelen komen er ontelbare links tevoorschijn. Dit geldt niet voor Shadow-Workers. Geen verrassing eigenlijk, want ten eerste zijn niet veel mensen zich bewust van Nieuwetijdsliefde (Kosmische Liefde) & het schaduw-werk en ten tweede kijken de meesten van ons liever naar het licht dan naar het donker.
We neigen allemaal van nature naar wat goed voelt, we willen het licht behouden, vanuit een soort van hippie vibe; de madeliefjesvelden, de regenbogen en eenhoorns, maar we zijn allemaal mythische wezens en in de Nieuwetijds-beweging worden we in zekere zin weggeleid van het donker (de Matrix).
Lichtwerkers werken langs een continuüm (ver)licht-bestaan, schaduwwerkers staan aan de andere kant van het spectrum en bezitten als zodanig tegengestelde gaven.

Schaduw-werkers zijn vurige krijgers. Als zodanig zijn ze buitengewoon begaafd om anderen te helpen hun schaduwen te identificeren en naar het licht te brengen. Zij helpen je om diep in je angsten te duiken, je wonden en trauma’s uit het verleden te helen en alle delen van jezelf, die je voor de wereld en vaak ook voor jezelf verborgen hebt weten te houden, naar de oppervlakte te brengen.

Schaduw-werkers zijn meedogenloos in hun zoektocht, zodat het licht kan worden geïntegreerd in de nieuwe wereld.

The Divine Masculine is de Shadow-Worker van de Nieuwe Tijd

Mensen zijn vaak bang om het duister te omarmen, om de schaduwkanten van de ziel te ontmoeten. We hebben het altijd over het licht, licht en licht maar the Divine Masculine mag het duister eerst doorleven, op zijn eigen unieke manier, tot het de bedoeling is om samen met the Divine Feminine een opdracht vanuit hun incarnatie punt te starten, om van binnenuit, vanuit dat pure ervaren, dat doorleefde veld, het licht te brengen, zodat één van hen weet hoe het is om die duistere krochten, die demonische innerlijke ‘duivel’ te vernietigen. Om daarna opnieuw verbinding te maken met het licht.

Nieuwetijdsgeliefden zullen deze weg voorgaan

Ze bewandelen niet hetzelfde pad maar lopen het vanuit ervaren en het doorleefde, en ze zijn daarin heel complementair.

Je hebt tweelingziel-liefde, tweeling-vlam energie etc maar kosmische liefde overstijgt dit, je kunt het niet benoemen in woorden. Er zit zoveel synchroniciteit in kosmische liefde (Nieuwetijdsliefde). Het is één groot onderling verbonden web van liefde, triggers en het aangaan van schaduw-werk. Schaduwintegratie is de kern beoefening van Divine Lovers.
Het is de transmutatie van de onzichtbare kracht van de schaduw in de energie van ontwaken.

Om te onthullen wat verborgen blijft, moeten Divine Lovers het schaduw-werk eerst zelf hebben gedaan. Je kunt geen belangrijke missie uitvoeren als je niet eerst zelf naar de schaduw in jezelf hebt gekeken.
Het is meestal The Divine Masculine die zijn ego dient te ontleden en te identificeren alsmede zijn eigen persoonlijke waarheid tot zijn Hogere-Zelf wordt gevonden. Hij heeft daarnaast een mind die zowel positief als negatief werkt, er is hierin weinig nuance en hij moet leren begrijpen dat nuance noodzakelijk is. 
Ook ervaart The Divine Masculine een uiteenlopend scala aan emoties maar dat maakt hem niet bang. Hij is zelfs in staat om de meest intense emoties te ontladen en zich eraan vast te houden. Hij verlicht de duisternis en kan dit energetisch transmuteren.
The Divine Feminine kan hem energetische bescherming sturen zodat hij beter kan omgaan met de schaduwrijken, of hij zich hier nu van bewust is of niet.
Hij voelt haar dan aanhaken, meestal in het 4D dromenrijk.
The Divine Masculine raakt snel extreem gestrest door grote veranderingen in zijn leven zoals een ontmoeting met The Divine Feminine, omdat zij heel makkelijk toegang heeft tot zijn energie. Hij kan geen schild optrekken richting haar, de liefde is te groots.
De ontmoeting met the Divine Feminine betekent voor the Divine Masculine een diep transformerende liefde, een liefde die hij nog nooit eerder heeft ervaren.
The Divine Feminine is voor hem een weerspiegeling van Maria Magdalena.
Hij wordt hierin de brenger van liefde.
Terwijl The Divine Feminine de brenger van licht is.
Door het schaduwwerk neemt The Divine Masculine een ​​ander pad naar het licht. Hij mag de duisternis transmuteren en de angst eromheen verdrijven, zodat alle delen van zijn donkere plekken niet langer verborgen blijven, maar juist naar buiten kunnen komen.

The Divine Masculine ​​heeft deze gave en dit talent!

Nieuwetijdsgeliefden zijn de dragers van vrije liefde, de schaduw,-en lichtwerkers van de nieuwe tijd, het aroma van ware liefde, de bouwsteen van de nieuwe tijd en zij veranderen de structuur van het Universum, de Matrix.

 

Wat vertelt dit dan over ons (romantische) liefdesleven in het Nieuwe Tijdperk?

Het Watermantijdperk gaat over bevrijding, gelijkheid en vrijheid! In jouw hart, in ieder hart, in iedere ziel, zit al eeuwen lang een verlangen om gelijk te zijn, aan het Universele, aan elkaar (man/vrouw energie). En dat is precies wat er zal gebeuren in het Aquariustijdperk.

Deze revolutie, of involutie, zal zorgen voor mededogen en de bereidheid om iedere verbinding tussen de mannelijke en vrouwelijke energie te gieten in gelijkheid en vrijheid.
Dan zal de Liefde leven en langdurig zijn.

Echte liefde is de hoogste vorm van onzelfzuchtigheid. Met andere woorden, het gaat niet om jou. Het gaat om gelijkheid. Ware vervulling zal enkel ontstaan door het onvoorwaardelijk geven van liefde. Het gaat er dus eigenlijk om dat je de gehechtheid aan wat jij wil (van een levenspartner) echt achter je laat, pas dan kun je de ware kracht van liefde ervaren. Hoe meer je geeft zonder iets terug te verwachten, hoe meer je zult ontvangen.

De schijnbare verschillen tussen man en vrouw en de dualiteit uit het oude tijdperk is niets meer dan een projectie van de geest van verlangen en de geest van verwachting. We dienen dus los te komen van de zwaarte van het ego, de negativiteit, de schaduw, het drama en kunnen niet langer hopen op een 3D partner die ons zal ‘redden’ van de eenzaamheid, ons compleet zal maken, met ons zal versmelten en alles voor ons zal opofferen. Dit is het oude tijdperk en het zal steeds moeilijker worden om dergelijke relaties te hebben. De spirituele impuls van het Aquariustijdperk gaat dus meer dan ooit over het ontwikkelen van onafhankelijkheid.
De zielen die nu incarneren en/of vanuit 5D bewustzijn leven, willen niet langer hun individualiteit, hun doelen opofferen en volledig samenvloeien met de identiteit van hun  geliefde.

Waterman-bewustzijn gaat over het feit dat iedereen een unieke onafhankelijke persoon wordt die geen ander nodig heeft om hem/haar te voltooien maar als een heel individu dat op zichzelf kan staan ​​en de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en beslissingen kan nemen. Alleen vanuit dit perspectief kan de mensheid in de komende 2000 jaar stabiele en gezonde ‘relaties’ opbouwen.

 

De involutie & het Waterman-bewustzijn

Van 2000 voor Christus tot aan het Vissentijdperk praktiseerden de meeste culturen geen monogaam huwelijk. Een man kon getrouwd zijn met een paar vrouwen tegelijk en zijn verlangen naar voortplanting en passie volgden op een uiterst Ram-achtige manier, door verovering! In dat “Tijdperk van de Helden” mochten mannen hun vrouwen verlaten, veel bijvrouwen en/of minaressen hebben, enz.
Toen kwam het Vissentijdperk en daarmee de dwingende noodzaak om mannen en vrouwen samen te voegen in een “onverwoestbare” eenheid, gezegend door God en de kerk. Natuurlijk speelt dit hier en daar nog, veel culturen leven nog op de oude manier van honderden of duizenden jaren terug, waardoor velen de impulsen van het Vissentijdperk nog niet verwerkt hebben. Echter is de basis van onze ‘eigen’ cultuur, de familie-eenheid, de afgelopen vijftig, zestig jaar wel geleidelijk aan uiteengevallen. Vijftig tot zestig procent van de huwelijken eindigt in een scheiding en bijna elk tweede kind wordt opgevoed door een alleenstaande ouder.

Dus….worden we slechter in relaties?
Zijn er niet langer goede toegewijde trouwe partners in onze omgeving?
Of is er iets groters dat ons overkomt waardoor we in deze richting worden geleid?

Vissentijdperk

Sinds de komst van Christus was het ’t Vissentijdperk dat de spirituele impulsen gaf voor de evolutie van onze cultuur en bewustzijn. Jezus luidde de moraal van het Vissentijdperk in en introduceerde de beginselen van nederigheid, mededogen voor anderen en het brengen van offers. Het huwelijk en het gezin werden door dezelfde principes van Vissen ingelijfd: “het samenvoegen van de vrouw en de echtgenoot tot één eenheid tot “de dood ons scheidt” en “offers brengen in de naam van het gezin“.
Het huwelijk moest worden ingewijd door de kerk, de vrouw werd ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de man en het gezin, terwijl de man zijn verlangens voor polygamie moest opofferen en met compassie voor het hele gezin moest zorgen. Persoonlijke belangen van beiden moesten worden opgeofferd voor het ideaal en de ‘co-dependency’ van het huwelijk. De meerderheid van onze voorouders heeft dit gedaan.

We zien de erfenis van de afgelopen 2000 jaar dus in Vissen verankerd; “Liefde en het Huwelijk als in het opofferen van je interesses, voor het samenvoegen van twee in één.”

De enige weg naar verbinding in vrijheid en onafhankelijkheid is door te werken aan onze individuele (psychologische) complexen, heel wordend binnen onszelf (Aquarius regeert psychologische complexen) om dan iemand aan te trekken die even ontwikkeld en onafhankelijk is als wij, met wie we een werkend systeem kunnen creëren; Het Nieuwe Partnerschap.

 

Nieuwetijdsgeliefden/Kosmische Geliefden mogen de nieuwe principes van emotionele heelheid, onafhankelijkheid, vrijheid en gelijkwaardigheid zien te integreren in de Sacrale Matrix. Zij zijn namelijk een lichtje waarvan zij samen deel uitmaken, een lichtje met de hoogste ambities voor de Nieuwe Tijd. Nieuwetijdsgeliefden belichamen de geest van de evolutie.

Aquariustijdperk

Het Aquariustijdperk, waarin Nieuwetijdsgeliefden/Partners in Shine/Kosmische Geliefden hun (t)huis vinden, is het archetype van de rebel, de vernieuwer, het huis van groepen, maatschappelijke bewegingen, wensen en dromen en zij die zich verenigen volgens wederzijdse interesses en doelen.

Waterman gelooft dat als we zien hoe de dingen echt zijn, we voorbij de sluier van het dualisme kunnen doordringen in eeuwige en tijdloze liefdesvormen.

Relaties die gebaseerd zijn op de ene die de ander redt, een die onderdanig of volledig afhankelijk is van de ander, zal steeds minder mogelijk worden omdat de innerlijke spirituele behoeften ons niet toestaan ​​om ons in dergelijke situaties gelukkig te voelen.
Velen van jullie voelen dit (al) en maken het al realiteit!

De ontwaakte man of vrouw

Weet van mij dat jouw Partner in Shine een (ontwaakte) man of vrouw is die totaal comfortabel is of wil zijn met zijn/haar eigen kwetsbaarheid, ervoor kiest om vrij, gevoelig en medelevend te zijn, zonder zijn/haar kracht op te offeren. Hij/zij is spiritueel zonder de noodzaak religieus te zijn, geeft oprecht om de mensheid en heeft een nauwe band met natuur.

Nieuwetijdsgeliefden zijn daarnaast onconventionele zielsgeliefden maar verkeren altijd in een staat van ultieme gelukzaligheid, spirituele verlichting, plezier, vrijheid, opwinding, onafhankelijkheid en intense gevoelens van passie, welzijn en geluk.
Zij zullen altijd weer een nieuwe cyclus van spirituele transformatie tegemoet zien, met een meer verheven en geperfectioneerde sequentie.

Nieuwetijdsgeliefden dragen een Spirituele-Zielsliefde-Alchemie en brengen de ultieme gouden staat van het hogere liefdesbewustzijn (terug) op aarde.
Je zou het bijna perfectie kunnen noemen.
Hun liefde (voor elkaar) is een innerlijke staat van Zijn die de uiterlijke staat van alles zal weerspiegelen.

Wat een glorieuze toekomst wacht ons nog!

Het Nieuwe Tijdperk

 

“Het is tijd voor hereniging, het begin van de terugkeer naar eenheid. Je kunt je niet langer verbergen achter een masker van angst of isolement. Het is tijd om bewust een verbintenis aan te gaan, eerst met je zelf en je Hogere-Zelf, en vervolgens met diegenen om je heen met wie je voorbestemd bent om de ‘dans van het nieuwe paradigma’ te ervaren. Relaties zullen zich zo ontplooien dat meer begrip voor elkaar en een dieper gevoel van saamhorigheid zal opbloeien, omdat men meer vanuit het hart leeft, met de geest in plaats van het ego. Dit is de tijd dat jouw ziel het uiterste punt van haar reis in afgescheidenheid heeft bereikt. Nu is zij klaar om aan de reis van Hereniging, Vrijheid en Integratie te beginnen.”

Liefde zal nu het enige bevredigende antwoord zijn, de ontkenning dan wel de verwaarlozing ervan behoort toe aan het oude tijdperk.
Je zult vanuit de diepste waarheid gaan leven.
Hoe hoger je vibratie, hoe dieper je ervaart hoe het hart zich losmaakt van het ego, via absolute vereniging.

Nieuwetijdsgeliefden zijn de dragers van de Goddelijke Liefdes-energie die de aarde en de mensheid in de nieuwe matrix zullen genezen. 
Het zijn de dragers van het genezende dat deze wereld zal transformeren, weg van alle pijn en verdriet, tot in een wereld van liefde, creativiteit en schoonheid.

Deze vorm van Goddelijke liefde bevrijdt, wekt, verlicht en verenigt je met jouw eigen pure Goddelijkheid.

Heb dus altijd volledig vertrouwen in je Zijn, in je pad, in je eigen Goddelijke kern en jullie hartstochten zullen zich altijd als vleugels vanuit elkaars lichtgevende hart over jullie mooie en wijze ziel uitspreiden.

 

quote

 

Nieuwetijdsliefde & Het Nieuwe Tijdperk

Dit alles vergt natuurlijk moed, want wie bemind wil worden, wie werkelijk wil liefhebben, dient onafhankelijkheid en vrijheid centraal te stellen. Je zult dus een diepe sprong mogen wagen maar je hebt alle ‘lessen van het hart’ al achter de rug en overwonnen.

Zie dit Nieuwe Tijdperk maar als het ‘nieuwe’ ei en het ‘nieuwe’ zaad, echter zijn de ontkieming en groei ook hier van belang, geef het ‘tijd’.

  • Vertrouw erop dat Liefde zal Leven, vanuit een Heilige begaafdheid die ook in jou huist.
  • Zie het diepste wezen van je zielsgeliefde, neem de liefde waar
  • Heb diepe eerbied voor jullie leven, jullie waardigheid
  • Laat je leiden door je eigen-wijsheid
  • Wek je eigen Heilige Liefde; jij bent goedheid
quote

De rijping van deze nieuwe vorm van leven bestaat enkel uit liefde voor het Zelf


Deze evolutie, ofwel involutie, omvat namelijk de rijping van het Heilige in jou, het zal je doen rusten in de liefde. Je zult hierdoor de meest zuivere verbindingen in 5D gaan ervaren, je zult er uitdrukking aan mogen geven, uitdrukking geven aan het dynamische, het Zijn-in-Worden.

Nieuwetijdsliefde is namelijk een hoog vibrationele liefdeskracht die in principe in het Aquariustijdperk besloten ligt en dus eigenlijk nog nooit gemanifesteerd is op aarde. Hier ligt ook meteen de hoogste scheppingskracht, de grootste uitdaging en wijsheid. Want wanneer je je nieuwetijdsgeliefde ontmoet word je meteen uitgedaagd om je nieuwe persoonlijkheid én de verbinding zelf vorm en structuur te geven, echter voel je altijd die immense Goddelijke liefdeskracht.

Je komt er ook achter dat Nieuwetijdsliefde een mega (uit)zuiveringsproces is, een culminatie van twee lichamen en zielen, in eenheid verankerd; het 5D-sjabloon wordt namelijk tot stand gebracht. De (uit)zuivering zorgt ervoor dat alle ketenen losgelaten kunnen worden, ketenen die hen in gevangenschap hielden en verhinderden dat zij uit hun vorige levens konden groeien.

 

Kosmische liefde

Kosmische Liefde omvat alle dimensies van spirituele extase, euforie en verbinding met de bron. Het is de bedoeling om vanuit daar te scheppen en dat is de Nieuwe Tijd.

Nieuwetijdsgeliefden zijn niet (alleen) bezig voor zichzelf maar mogen de liefde én zichzelf tot expressie brengen en daarmee geven zij aan de wereld.
Dit is een proces want de bedding kan niet in één keer bestaan, geleidelijk schep je namelijk nieuwe grond. Je ‘nieuwe’ persoonlijkheid mag verweven raken met je eigen essentie én met de essentie van je geliefde. Dus ook in dit soort nieuwetijds-zielsconnecties bestaat de worsteling om er vorm en structuur aan te geven, alleen hoeven zij enkel te luisteren naar het weten van hun hart. Daar mogen zij gehoor aan geven en dan wordt de bron van ware liefde, vrijheid, kwetsbaarheid en saamhorigheid opengezet.

En daar zijn wij allen naar op weg.”

 

Wijsheid


Jouw hart en ziel zijn ooit onweerstaanbaar naar je zielsgeliefde getrokken, zoals het hart en de ziel van de ander naar jou.
Hartstocht.
Je was gevonden.
Mooie liefde. Moeilijke liefde!
Met een feilloze precisie geraakt door de pijlen van Eros; de God van de liefde en de drijvende kracht achter passie. De erotische liefde ‘moet’ beantwoord wil zij gedijen.
Het sacrale van de seksualiteit.
De verdwazing van de verliefdheid.
Verdwazing ja, want de sensatie van versmelting is een 3D verlangen. Het zoeken van die strelende hand mondt uiteindelijk niet uit in vervulling maar in een spel met iets, iemand die zich verbergt, altijd anders is, onbereikbaar blijft.

Je kunt een geliefde zoenen, strelen, in de ogen kijken, vasthouden maar niet bezitten zoals we misschien in een flits denken als we dronken van liefde zijn. De streling is een zoektocht die nooit eindigt omdat de ander altijd weer ontsnapt. De windkracht van sensualiteit helpt ons alleen wel om de overgang van blinde hartstocht naar 5D liefde te maken.
Van het heftige ontvangen naar het evenwichtige geven.
Het wegebben van de verdwazing, de vergeefsheid van de versmelting is niet iets om te betreuren maar juist om toe te juichen.

 

Eros & Agapè

Het geheim van Eros is dat hij ons op vleugels richting Agapè blaast, aldus richting de 5e dimensie (Agapè is een Grieks neologisme, afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘ahava’ dat liefde betekent). De erotische/sensuele/romantische relatie met die ene unieke reisgenoot uit de derde dimensie breekt ons uiteindelijk open voor andere reisgenoten, stuurt ons de wereld in, wakkert onze creativiteit aan. Herschept ons hart. Herademt ons verstand. Maakt de weg vrij van passie naar compassie.
Van Eros naar Agap
è!
Agapè richt zich op de ‘behoeften’ van de ander en laat hem of haar de vrije keuze om die liefde te beantwoorden.
Agapè is in tegenstelling tot Eros, niet afhankelijk van wederkerigheid.

Agapè is compassie. Het genereuze mededogen met iedereen die ons pad kruist. Met iedereen? Ja, heb je naasten lief. Heb lief zonder onderscheid. Voor alle reizigers die we ontmoeten op onze levensweg.
Dat is onze (nieuwe) bestemming. Die liefde is.

Zielsliefde? Een moeilijke liefde ja, maar te moeilijk? Nee. Je kunt namelijk geven wat je niet ontvangen hebt.
Anderen aanblazen zonder windkracht in je rug.
Verregaande liefde.

 

 

 

 

Social Media

 

Carma Coaching is actief op diverse platforms en social media.

Volg Caroline's blogs op haar blogpagina Heart2get:

 

carma coaching

Carma Coaching is gevestigd te Bussum, Noord-Holland (Nederland)

Wil je een donatie doen aan Carma Coaching ♥ Dat kan via deze pagina, dankjewel!

happy heart company

⋙•-•-•-•➤ Happy Heart Company brengt balans, ontspanning, zelf-inzicht maar voorop staat het creëren van innerlijke rust en (streven naar) leven met een open en Happy Heart a.d.h.v Holistische & Therapeutische kinderYoga, Life & Heartful Coaching voor kinderen en volwassenen, training & heling.

www.happyheartcompany.nl

 

 

Pin It on Pinterest